HET ALTERNATIEF ALS U UW MAZOUTTANK NIET KUNT VERWIJDEREN

Het is vaak een hele karwei om uw oude stookolie- of mazouttank uit de grond te verwijderen. Bovendien zijn er heel wat regels en voorwaarden die u moet naleven:

  • Het putdeksel moet zich tenminste 3 meter van de funderingen van het gebouw bevinden.
  • Er moet een kelder aanwezig zijn onder de woning langs de kant waar de tank zich bevindt.
  • Er moet voldoende ruimte zijn voor de kraan (breedte van 3 meter).
  • Er mogen geen nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit in de korte nabijheid aanwezig zijn.
  • Er mogen geen andere tanks (watertanks, septische tanks, …) in de buurt van de mazout- of stookolietank liggen.
biofill innovatief en natuurlijk

U SPAART HEEL WAT EURO’S UIT DOOR BIOFILL TE GEBRUIKEN VOOR UW OUDE STOOKOLIETANK

Wilt u uw stookolietank veilig buiten gebruik stellen? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Menu