PROPER STRANDLOPERS : LOPEN VOOR EEN BETER MILIEU

Proper Strand Lopers is een burgerinitiatief dat mensen bewust wil maken van de zwerfvuilproblematiek in onze (directe) omgeving. Het doel: onze omgeving én onze economie groener en duurzamer maken.

Zo ijvert Proper Strand Lopers ook voor het invoeren van statiegeld, alternatieve milieuvriendelijke producten en initiatieven voor circulaire economie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Biofill met plezier zijn schouders onder dit initiatief zet.

Proper Strand Lopers is uitgegroeid tot een breed netwerk van vrijwilligers en sympathisanten die zich in heel Vlaanderen inzetten om zwerfvuil te verwijderen. Meer dan 5.000 vrijwilligers werken mee aan de groene doelstellingen van dit initiatief.

ZWERFVUIL OPRUIMEN EN SENSIBILISEREN

Proper Strand Lopers combineert het ruimen van zwerfvuil met het sensibiliseren van de maatschappij. Via dit initiatief versterken wij van Biofill onze groene ambities en zetten we voluit in op het halen van verantwoorde milieudoelstellingen. We stimuleren de aanpak én de bekendheid van dit mooie initiatief.

We willen de zwerfvuilproblematiek via sociale media (zoals Facebook en Twitter) onder de aandacht brengen en zo het probleem bij het grote publiek aankaarten.

Op deze manier willen we de druk op de verantwoordelijke actoren opvoeren:

  • bevolking: sensibiliseren
  • overheid: overleg en regelgeving bijsturen
  • producent: wijzen op verantwoordelijkheid
opruimen afval kinderen
afval op het strand

VAN REGISTRATIE TOT AFVAL TOT AANDUIDING VAN DE OORZAAK

Proper Strand Lopers is een burgerinitiatief dat mensen bewust wil maken van de zwerfvuilproblematiek in onze (directe) omgeving. Het doel: onze omgeving én onze economie groener en duurzamer maken.

Zo ijvert Proper Strand Lopers ook voor het invoeren van statiegeld, alternatieve milieuvriendelijke producten en initiatieven voor circulaire economie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Biofill met plezier zijn schouders onder dit initiatief zet.

Proper Strand Lopers is uitgegroeid tot een breed netwerk van vrijwilligers en sympathisanten die zich in heel Vlaanderen inzetten om zwerfvuil te verwijderen. Meer dan 5.000 vrijwilligers werken mee aan de groene doelstellingen van dit initiatief.

REALISATIES SINDS OPRICHTING IN 2016

Sinds de oprichting in 2016 heeft de organisatie al heel wat bereikt en het ledenbestand wordt met de dag groter.

  • ruim 5000 leden
  • getransformeerd tot VZW
  • meer dan 210 m³ afval verwijderd
  • + 3000 opruimacties
  • verschillende splintergroepen in binnen- en buitenland
opruimen strandlopers

BENT U GEÏNTERESSEERD IN DIT INITIATIEF?

Neem dan vandaag nog contact op met ons voor meer informatie of surf naar : www.properstrandlopers.be

Menu